Mēs esam

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde „Tautas mākslas un kultūras centrs”, kura darbības mērķis ir piedāvāt daudzveidīgus un kvalitatīvus kultūras pakalpojumus, nodrošināt nacionālās un vietējās kultūras vērtību un tradīciju pārmantošanu, veicināt starpkultūru dialogu un sadarbību, kā arī veidot un uzturēt labvēlīgu kultūrvidi sabiedrības jaunradei un sociālajai līdzdalībai.

Mūsu radošo kolektīvu vadītāji

Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra NOLIKUMS

Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra AMATIERMĀKSLAS KOLEKTĪVU DARBĪBAS UN FINANSĒŠANAS KĀRTĪBA

KOLEKTĪVA REĢISTRĀCIJAS ANKETA

- KOLEKTĪVA PLĀNS/ATSKAITE

- KOLEKTĪVU DARBĪBAS KVALITĀTES VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra PASĀKUMA  PIETEIKUMA  ANKETA

Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra PUBLISKO MAKSAS PAKALPOJUMU IZCENOJUMI

Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra Amatiermākslas kolektīva DALĪBNIEKA IESNIEGUMS

Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra DALĪBAS MAKSAS ATLAIDES IESNIEGUMS

Sazinies ar mums