Kontakti

Vadītāja
Baiba KĻAVA
tālr.:
6 34 24791
e-pasts: baiba.klava@dome.liepaja.lv

Biroja administratore
Aija EIZENGRAUDA
tālr.:
6 34 23505
mob.tālr.: 20254202
e-pasts: kulturas.centrs@dome.liepaja.lv

Vadītāja vietnieks
Ilgvars ŽILINSKIS
tālr.:
6 34 23505
e-pasts: ilgvars.zilinskis@dome.liepaja.lv

Projektu vadītāja
Selēna VASIĻJEVA
tālr.:
6 34 81253
e-pasts: selena.vasiljeva@dome.liepaja.lv

Projektu vadītāja
Inese MUIŽNIECE
tālr.:
6 34 23505
e-pasts:
inese.muizniece@dome.liepaja.lv 

Projektu vadītāja
Liene ŠNIPKE
tālr.:
6 34 81253
e-pasts: liene.snipke@dome.liepaja.lv

Tērpu pārzine
Viktorija FAULBAUMA
tālr.: 6 34 81254
e-pasts: viktorija.faulbauma@dome.liepaja.lv

Iestādes rekvizīti:
Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde
„KULTŪRAS PĀRVALDE”
Struktūrvienības nosaukums
„LIEPĀJAS TAUTAS MĀKSLAS UN KULTŪRAS CENTRS”
Nodokļu maksātāja Reģistrācijas kods 90002008987
Rožu laukums 5/6, Liepāja, LV – 3401
AS SEB Banka
Konts: LV07 UNLA 002130320111 0
Kods: UNLALV2X