Tautas lietišķās mākslas studija LIEPAVA

  IMG_5260_DAILAMATS_05_04_2014_foto_J_Vecbralis_www_SBAart_lvIMG_5260  IMG_5200_DAILAMATS_05_04_2014_foto_J_Vecbralis_www_SBAart_lvIMG_5200  IMG_5270_DAILAMATS_05_04_2014_foto_J_Vecbralis_www_SBAart_lvIMG_5270

Kolektīvs dibināts: 1953. gadā
Vadītāja: Ineta Solovjova
Radošā konsultante: Smaida Rubeze
Meistare: Ilze Škuberte
Nodarbību vieta: Lietišķās mākslas centrs “Dārza iela”, Dārza iela 4/8, Liepāja
Konsultācijas:

  • Pirmdienās 10.00 – 13.00
  • Otrdienās 18.00 – 21.00

Atvērtās darbnīcas: pirmdiena – piektdiena 10.00 – 17.00

Mob. tālrunis: 2 6425800
Fakss: 6 34 23505
E-pasts: kulturas.centrs@dome.liepaja.lv vai smaida.rubeze@gmail.com

Tautas lietišķās mākslas studiju “Liepava” 1953. gadā no entuziastu kopas, kurā darbojās audēji, rokdarbnieki, rotkaļi un dzintara apstrādātāji, izveidoja Vēstures un mākslas muzeja pamatlicējs, tautas mākslas speciālists un pedagogs Jānis Sudmalis. Tā ir pirmā un vecākā tautas lietišķās mākslas studija Latvijā. Ar to mūspusē aizsākās vērā ņemama tautas mākslas tradīciju izzināšana un turpināšana. Studijas radošā konsultante Smaida Rubeze stāsta: “Mēs esam nākuši no kuršiem, no līviem un mūsu dzīve rit pie jūras, tās ir mūsu saknes. Mēs esam spītīgie un krāsās lepnie kurzemnieki. Tas viss skaidri un gaiši parādās mūsu spilgtajos tautas tērpos, rotās, rokdarbos, segās – visur, arī mūsu jaunradē.” Šodien nodarbošanos, kas saistīta ar savas identitātes apzināšanu un saglabāšanu ir izvēlējušies aptuveni 56 dalībnieki. 2003. gadā studija savas pastāvēšanas 50 gadu jubileju atzīmēja, izveidojot izstādi “Mājai. Sētai. Dvēselei”. Savukārt 2009. gadā krietni tiek strādāts pie projekta „Suitu zeķe un..” realizācijas.

2010. gadā „Liepava” uzsākusi realizēt divus sabiedriski aktīvus publisko mākslas darbu projektus – „Pogu sega” un vides objekts Liepājas promenādes brīvdabas estrādē „Mūsu karogs ir meiteņu brunči”. Abu projektu ilgums – 5 gadi.

Katru gadu liepavietes uzsāk tradicionālās meistaru amatu pieredzes apmaiņas aktivitātes pie dažādu Kurzemes novadu amatniecēm. Meistaru kopā sanākšana, padarītā vērtēšana un pūra vēdināšana ir būtisks nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas un tālāknodošanas process. Ikdienā liepavietes darina krāšņos Kurzemes cimdus un zeķes, segas, lupatu deķus, Kurzemes lielos lakatus, dreļļus un grezni tamborētus un adītus galdautus. Kā allaž, liepavietes aicina pie sevis uz satikšanos jebkuru apkaimes meistarus un interesentus uz kopā sanākšanu un vislabāk, ar līdzpaņemtiem saviem vai vecmāmiņu darinājumiem, lai ir ko paskatīt, pamācīties un citiem parādīt.

„Liepava” vienmēr atšķīrusies ar kaut ko vienreizēju un neparastu, ar drosmi eksperimentēt.