Sieviešu koris AIJA

koru olimp

Kolektīvs dibināts: 1992. gadā
Diriģente: Gunta Vite
Kormeistare: Antra Berga
Nodarbību vieta:  Liepājas latviešu biedrības nams, Rožu laukums 5/6
Pirmdienās     17.30-20.00 /111. telpā un Kamerzālē/
Trešdienās     17.00-20.00 /111. un 107. telpā/
Mob. tālrunis: 2 6499975
Fakss: 6 34 23505
E-pasts: kulturas.centrs@dome.liepaja.lv vai guntavite@inbox.lv

Mūsu moto: „Aijas” brīvas kā kaijas!

Sieviešu koris „Aija” ir dibināts 1992. gadā. Kora repertuārs ir plašs un daudzveidīgs – no renesanses šedevriem līdz mūsdienu komponistu žuburotajām partitūrām. Šajā laikā ir izveidojusies laba sadarbība ar komponistiem Agri Engelmani, Selgu Menci, Romualdu Kalsonu un jauno Liepājas komponistu Andri Kontautu. Kopš 2004. gada korim ir cieša sadarbība ar vācu mūzikas biedrību „Frohsinn”.

Nozīmīgākie sasniegumi:
1996. g. – Starptautiskais jauniešu koru konkurss „Rīgas Zīle -96″, otrā vieta.
Koru konkurss  “Chorus Chamerus” (Čehija), sieviešu kamerkoru grupā  pirmā vieta un  speciālbalva par labāko tehnisko izpildījumu.
1997. g. – mūzikas festivāls Katalonijā (Spānija).
Stasa Šimkusa starptautiskais koru konkurss Klaipēdā, pirmā vieta.
1998. g. – koru konkurss Pečā (Ungārija),  trešā vieta.
Garīgās mūzikas konkurss „Amici della Musica Sacra, G.P.de Palestrina” Romā (Itālija), bronzas medaļa.
XXII Vispārējie latviešu Dziesmu svētki, Koru  karu finālā 3.vieta.
1999. g. – Stasa Šimkuss koru konkurss Klaipēdā, trešā vieta.
2000. g. –  2.Starptautiskais koru konkurss „Isola del Sole” Itālija, pirmā vieta un Zelta kauss.
2001. g. – “Rīgai – 800″, kā viens no labākajiem novada koriem.
2002. g. – Baltijas valstu Dziesmu svētki Klaipēdā.
2003. g. – Starptautiskais koru konkurss Pečā (Ungārija), trešā vieta.
2004. g. – 5. Starptautiskais koru konkurss Elsenfeldā (Vācija), sudraba diploms un Bavārijas ministru prezidenta balva, kā arī Bavārijas lauva par obligāto darbu Dž. Verdi “Laudi alla vergine Maria”.
2005. g. – Koru konkurss „Florilege Vocal de Tours” Tūrā (Francija).
2006. g.- 4. Pasaules koru Olimpiāde Sjameņā ( Ķīna), sudraba medaļa.
2007. g.- 2. Starptautiskais koru konkurss Romā (Itālija), sudraba medaļa.
VII Starptautiskais garīgās mūzikas konkurss „Sudraba zvani” Daugavpilī, finālisti.
2008. g.- XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu svētki, Koru karu finālisti.
2009. g.- Starptautiskais koru konkurss „Langollen  International Musical Eisteddfod 2009”  Ziemeļvelsa, Lielbritānija.
2009. g. – II Starptautiskais Emīla Dārziņa koru konkurss Rīgā, 3.vieta.
Jau piecu gadu garumā koris „Aija” organizē „Jauniešu koru dienas”. Tajās iesaistīti 400 Liepājas pilsētas un novada, Rīgas un Ventspils skolu koru dalībnieki latviešu tautas mūzikas tradīciju saglabāšanā un kopšanā.
2013.g. koris „Aija svin 20 gadu jubilejas koncertu „Mēs tikāmies martā”, koncerta goda viesi RTU vīru koris „Gaudeamus”(Rīga) ar kuru kori vieno kopēji koncerti Rīgā, Liepājā un arī tālajā Ķīnā.
XXV Vispārējo dziesmu svētku atlasē koris „Aija” ir 7. Vietā no 63 sieviešu koriem un piedalās visos koru karos jau no 1998.gada.
2014. g. tiek sagatavots kora otrais CD „Uzvelk baltu zēģelīti”.
2014. g. koris piedalās World Choir Games
2014. g. piedalās Pasaules koru olimpiādē Rīgā un iegūst Sudraba diplomu lielo sieviešu koru grupā.
2015. g. koris aktīvi koncertē, sagatavojis vairākas patstāvīgas koncertprogrammas, kā Imanta Kalniņa dziesmu programma, tautas dziesmu programma „Es bij meita”, 14. Jūnija koncerts u.c.
2015. g. kora kolektīvs piedalījās Dobeles dziesmu svētkos, kā arī Ziemeļu valstu dziesmu svētkos Rīgā, sagatavojot gan kopkoru programmu, gan atsevišķu kora uzstāšanās programmu Latvijas koru prezentācijas koncertā Jūrmalā.

Šobrīd repertuārā: kora programmās ietverta liela dažādība, sieviešu un vīru kora salidojuma dziesmas, jauniestudējumi Latvijas, Liepājas komponistu dziesmas, Garīgās mūzikas sērija Labdarības koncertiem Latvijas dievnamos.