Folkloras kopa VĒLAVA

Kolektīvs dibināts: 2000. gadā
Nodarbību vieta: Liepājas Latviešu biedrības nams, Rožu laukums 5/6
Otrdienās         17.30 – 19.30 /111. telpā/
Ceturtdienās   17.30 – 19.30 /111. telpā/
Vadītāja: Vija Laipniece
Mob. tālrunis:  2 8323889
Fakss: 6 34 23505
E-pasts: kulturas.centrs@dome.liepaja.lv vai gaila@apollo.lv

Moto: Pār slieksnīti kāju celt, uz slieksnīša nepalikt!

„Mūsu kolektīvs izveidojās 2000. gada rudenī. Sanācām Zentas Bērtiņas sauktas un vadītas. Līdzšinējā dziedāšanas kultūra likumsakarīgi nosaka arī repertuāru, kas nebalstās uz etnogrāfiskajām tradīcijām, bet sastāv no melodiskajām latviešu tautas dziesmām, arī pazīstamām un maz zināmām ziņģēm, tautas dziesmām. Visas kādreiz esam dziedājušas dažādos Liepājas koros, dziesma ir sirdij mīļa, un tas bija galvenais iemesls, lai sanāktu kopā un apvienotos jaunā ansamblī.

Pirmā uzstāšanās publikas priekšā bija jau pēc pāris mēģinājumiem – Tautas dziesmu pēcpusdienā mākslinieciskās jaunrades centrā “Vaduguns”. 2001.gada 8.decembris ir zīmīgs mūsu kopai. Tā ir mūsu vārda došanas diena, kad Liepājā Zvejniecības un kuģniecības muzejā pirmoreiz sadziedājām ar Liepājas folkloras kopām. Senvārds “vēlava” nozīmē vēja rādītāju uz kuģiem.

Kopš 2003. gada esam visu Latvijā notikušo festivāla “Baltica” dalībnieces. Šis gods izcīnīts ar labiem un ļoti labiem rezultātiem skatēs. Labprāt piedalāmies dažādos pasākumos, kuros varam parādīt savu skaisto dziesmu pūru,” par sevi azartiski stāsta folkloras kopas „Vēlava” dalībnieces.