Folkloras kopa SAKNES

Kolektīvs dibināts: 1977. gadā
Kopas vadītāja:  Rudīte Nikolovska
Nodarbību vieta: Liepājas Latviešu biedrības names, Rožu laukums 5/6
Ceturtdienās 14.00 – 16.00 /111. telpā/
Mob. tālrunis: 29458271
Fakss: 6 34 23505
E-pasts: kulturas.centrs@dome.liepaja.lv vai ruloni@inbox.lv

Mūsu moto:  Koši, koši es dziedāju!

Folkloras kopa Saknes izveidojās 1977. gadā pie Liepājas Skolotāju nama. Tās dibinātāja Marta Štolcmane kopu vadīja līdz 1983. gadam. Viņas mūža darbs bija savas dzimtās puses – Vērgales, Sakas, Dunalkas, Cīravas, Rāvas u.c. tautas dziesmu vākšana. Kā atceras laikabiedri, bijušas savāktas ap 600 oriģinālu, nekur nepublicētu melodiju un tekstu. Diemžēl laika gaitā daudz kas gājis zudumā. Pēdējos gados noris intensīvs darbs, lai atgūtu un apgūtu bagāto mantojumu. Pēc Martas Štolcmanes gandrīz 20 gadus “Saknes” vadīja Oskars Kupe. Viņa sirdsdarbs bija tautas mūzikas instrumentu izgatavošana un pielietošana. Vēlākos gados “Saknes” vadījušas Ingeborga Vindava, Zenta Bite, Gunta Atiķe, arī  Ieva Tālberga un Zenta Bērtiņa. No 2012. gada kopas vadītāja ir Rudīte Nikolovska.

“Mūsu senči pārsvarā nevis runājuši, bet dziedājuši. Dziedāšanas tradīcija ir tautas tradīciju kodols. Visas tautas dziesmas ir dziedamas. “Saknes” dzied tradicionālajā folkloras dziedāšanas manierē, kura ir pieejama visiem. Uzstājoties skolās, bērnudārzos, senioru sarīkojumos, aicinām kopā izdzīvot un izdziedāt senos gadskārtu svētku rituālus, savas dzimtās puses dziesmas. “Saknes” regulāri piedalās Liepājas pilsētas pasākumos, Dziesmu svētkos, Folkloras dienās Rīgā, Ventspilī, Aizputē u.c. 2014. gadā uzstājāmies Jāņu dienas festivālā Lietuvas pilsētā Padeģai. Kā lielāko sasniegumu varam atzīmēt vērtējumu gandrīz izcili un I kategoriju Starptautiskā folkloras festivāla  “Baltica 2015″ skatē 2014. gada  februārī Blīdenē, ” stāsta vadītāja Rudīte Nikolovska.

Neraugoties uz kopas dalībnieku cienījamo vecumu, atzīstams ir viņu dzīvesprieks un sabiedriskā aktivitāte. Kolektīvs labprāt piedalās dažādos sarīkojumos gan Liepājā, gan citās Latvijas pilsētās.

Šobrīd  repertuārā:
Sagatavotas programmas atbilstoši gadskārtām – latviešu Saules kalendāram. Repertuārs tiek regulāri papildināts.  Tiek pilnveidota Martas Štolcmanes savāktā darba dziesmu programma.

Sagatavošanā:
“Saknes” turpina apgūt Martas Štolcmanes atstāto dziesmu mantojumu,  sadarbojoties ar Mūzikas Akadēmijas Etnomuzikoloģijas katedru, gatavojoties dziesmu ierakstiem Zinātņu Akadēmijas Folkloras krātuvei.