Vidējās paaudzes deju kolektīvs VADUGUNS

JurisNovadsFoto-95 JurisNovadsFoto-4_1  JurisNovadsFoto-229

Kolektīvs dibināts: 2000. gadā
Vadītāja:  Kristīne Jaunbrūna
Nodarbību vieta: Liepājas Latviešu biedrības nams, Rožu laukums 5/6
Pirmdienās      20.00 – 22.00
Ceturtdienās   20.00 – 22.00
Mob. tālrunis: 2 9788126
Fakss: 6 34 23505
E-pasts: kulturas.centrs@dome.liepaja.lv vai kristine.jaunbruna74@inbox.lv

Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Vaduguns” ir viens no jaunākajiem kolektīviem Tautas mākslas un kultūras centra dejotāju saimē.
Deju kolektīvam „Vaduguns” jau aizritējis četrpadsmitais kopīgi izdejotais deju solis. Šajā laikā savu dejotprieku esam rādījuši Deju svētkos, festivālos, koncertos, skatēs, kā arī Itālijā un Čehijā. Deja, tā mums ir atslodze no ikdienas rūpēm, pozitīvu emociju lādiņš un prieks par padarīto. Tā ir satikšanās ar pozitīviem cilvēkiem, bērnības sapņa piepildīšana un dzīvesveids. Mēs vienmēr gaidām dejot gribētājus, kuri vēlas pabūt optimistiskā, jautrā un draudzīgā deju kompānijā, un, protams, iemācīties tautas deju soļus.